Işık saçan, yaratıcı, ilham veren, tümüyle orijinal ve öncü mekanlar...

Hakkında


GeoID; ele aldığı projenin ilk aşamasında işe, tüketici profilini belirleyerek müşterinin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda MARKA KİMLİĞİ oluşturmakla başlar.  

Sonraki aşamada, bir araya gelmiş farklı disiplinlerden tasarımcılarla birlikte marka konseptine uygun olarak, mekana ait isim oluşturma, logo, desen, tüm basılı öğeler ve buna benzer tüm grafik ve artwork çalışmalarıyla birlikte her türlü paket servis ve tekstil ürünleri, kıyafet tasarımı ile KURUMSAL KİMLİK oluşturur.

Bütün bu marka ve kurumsal kimlik oluşuma sürecinde ortaya çıkan konsepti mimaride geliştirip, mekanı oluşturan tüm görsel ögeleri aynı dil birliğinde ele alarak MEKAN TASARIMI yapar.

GeoID; GEOMİM ortaklığında kurulmuş genç, interdisipliner bir tasarım ofisidir.